banner

De vijf typen incontinentie

We onderscheiden vijf typen incontinentie. Hier zetten we ze kort uiteen.

Stress-incontinentie
Bij deze vorm is er iets mis met het afsluitmechanisme. Dit kan het gevolg zijn van een verstoorde anatomie (zwakke bekkenbodemspieren door bijvoorbeeld ouderdom, bevallingen of overgewicht) of van een (aangeboren) afwijking van de urethra. De symptomen variëren van zeer licht tot zeer ernstig urineverlies bij inspanning.
Behandeling: spieroefeningen, operatie.

Urge-incontinentie
Het verlies van urine door een niet te onderdrukken samentrekken van de blaas. Je zou kunnen zeggen dat de reservoirfunctie van de blaas niet goed werkt. Er kunnen meerdere oorzaken zijn, waaronder blaasontsteking, blaasstenen, tumoren, verhoogde urineproductie, verblijfskatheter of aandoeningen aan het zenuwstelsel. Denk aan MS, Parkinson, spina bifida en letsel aan ruggenmerg en hersenen. Urge is Engels voor ‘aandrang’. Deze vorm van incontinentie is een onverwacht, zich plotseling voordoend verschijnsel. Een ander symptoom is het niet goed kunnen uitplassen, wat weer leidt tot urineweginfectie.
Behandeling: medicatie, operatie en blaastraining.

Overloop-incontinentie
Dit is een combinatie van een blaasprobleem (verminderde samentrekking) met een probleem van het afsluitmechanisme. De oorzaak is een overvolle blaas, als gevolg van bijvoorbeeld beschadiging van zenuwuiteinden bij diabetes, het te lang de plas ophouden (vrachtwagenchauffeurs) of een langdurige obstructie in de plasbuis, zoals een vergroot prostaat. Sommige patiënten plassen steeds kleine beetjes urine en bij anderen loopt de blaas letterlijk over (inspanningen).
Behandeling: plastechniek, katheteriseren en operatie (TUR).

Functionele incontinentie
Het betreft hier het onvermogen om zelf naar het toilet te gaan. Bijvoorbeeld als gevolg van een verminderde mobiliteit en/of cognitieve stoornissen. De symptomen zijn dat de patiënt in één keer zijn urine verliest, bewust of onbewust. Denk aan mensen met reuma, dementie en Parkinson.
Behandeling: toilettraining, opvangmateriaal en oorzaak opheffen.

Reflex-incontinentie
Onderbreking van de zenuwbanen in het ruggenmerg (verlamming), zodat men niet meer bewust kan plassen of urine ophouden. De blaas gaat een eigen leven leiden. De oorzaak is bijvoorbeeld een spina bifida, dwarslaesie, MS of tumoren. De blaas ledigt zich met regelmatige tussenpozen, waarbij de patiënt de prikkel om te urineren niet voelt. Het ledigen gebeurt buiten de wil van de patiënt om en er blijft een residu achter. Dit laatste brengt weer gevaar voor urineweginfecties met zich mee.
Behandeling: blaaskloppen en katheteriseren.

0800-022 82 82
Realisatie: Cosly.com - arbeidsmediation